LogoITF

Klub Sportowy HWA-RANG TAEKWON-DO ITF

Klub

Hwa-rang Taekwon-do ITF

Klub powstał w 2000 roku z inicjatywy Łukasza Grzesińskiego, który jest obecnie prezesem oraz głównym instruktorem. Na początku swojego istnienia działały tylko sekcje we Wrocławiu. Aktywna działalność członków klubu spowodowała błyskawiczny rozwój klubu na terenie województwa dolnośląskiego. Powstały nowe sekcje w miastach niedaleko Wrocławia, część z nich istnieje do dziś. Obecnie klub wchodzi w skład Polskiego Zrzeszenia Taekwon-do ITF.

Hwa-rang - kwiat młodości

To nazwa dobrowolnej formacji wojskowej, skupiającej w swych szeregach grupy młodzieży – „kwiat młodości”. Powstałej za czasów dynastii Silla na początku VII wieku naszej ery. Istniało wówczas 29 dywizji elitarnej piechoty w których rozwijano i doskonalono sztukę walczenia będącą pierwowzorem Taekwon-do.