LogoITF

Klub Sportowy HWA-RANG TAEKWON-DO ITF

Taekwon-do

Historia

Taekwon-do w pewnym sensie jest tak stare jak Korea. Oczywiście 2000 lat p.n.e. nie korzystano z nazwy oraz technik nauczanych obecnie. Na Półwyspie Koreańskim były znane sztuki walki takie jak taek-kyon i soo bak-gi. Najbardziej rozpowszechniane były przez młodych 16 letnich arystokratów, którzy dzięki ciężkim i wytrwałym treningom stali się wyspecjalizowanymi wojownikami. Oni nadali nowe oblicze tym technikom. Nazywano ich Hwa-rang co oznacza Kwiat młodości. To ci młodzi wojownicy najbardziej przyczynili się do zjednoczenia Półwyspu Koreańskiego.

W czasach okupacji Japońskiej wszelkie narodowe sztuki walki zostały zabronione, aż do wyzwolenia Korei w 1945r. Dnia 11 kwietnia 1955r. rada złożona z instruktorów, historyków i innych wybitności przyjęła nazwę Taekwon-do, zaproponowaną przez gen. Choi Hong Hi, jako nowe określenie narodowej koreańskiej sztuki walki. W 1966 roku, z powodu wielkiego zainteresowanie nową sztuką walki powstaje Międzynarodowa Federacja Taekwon-do – International Taekwon-do Fedration (ITF). Stworzenie ITF nie oznaczało jednak pełnej jedności w Taekwon-do pod względem technicznym. Wśród koreańskich mistrzów narastały spory co do układów formalnych.

W 1972 roku ITF zostaje przeniesiony z Seulu do Toronto. Natomiast w Korei z inicjatywy dr Un Yong Kima prezydenta Koreańskiego Związku Taekwondo powstaje KUKKIWON Światowe Centrum Taekwondo. Rok później 28 maja 1973 roku oficjalnie powstaje Światowa Federacja Taekwondo – World Taekwondo Federation (WTF).

Taekwondo WTF, zawitało na olimpiadzie w Seulu (1988) jako dyscyplina pokazowa, a od igrzysk olimpijskich w Sydney (2000) jest pełnoprawnym sportem olimpijskim.

W 1990 roku, z ITF odchodzi „prawa ręka” gen. Choi Hong Hi, wielki mistrz Park Jung Tae. Razem z kilkoma innymi mistrzami zakłada trzecią federację o nazwie Globalna Federacja Taekwon-do – Global Taekwon-do Federation (GTF).

Dnia 11 kwietnia 2002 roku umiera Park Jung Tae założyciel Globalna Federacja Taekwon-do – Global Taekwon-do Federation (GTF).

Dnia 15 czerwca 2002 roku umiera gen. Choi Hong Hi. Prowadzi to do licznych rozłamów i jak grzyby po deszczu powstają kolejne federacje. W obecnej chwili na świecie istnieją 3 główne organizacje o nazwie Międzynarodowa Federacja Taekwon-do – International Taekwon-do Fedration (ITF).

Generał Choi Hong Hi

Generał Choi Hong Hi urodził się 9 listopada 1918 roku w Ha Dae w Korei. Będąc wątły i chorowity otoczony był szczególną troską przez najbliższych. W 1930 r. za udział w wystąpieniach anty japońskich dwunastoletni Choi zostaje wyrzucony ze szkoły ( od 17.09.1905 r. Korea znajdowała się pod okupacją Japonii). Od tego też roku Choi kontynuuje dalszą edukację u prywatnego nauczyciela kaligrafii Han Li Dong, będącego także ekspertem Taek Kyon, koreańskiej sztuki walki, której uprawianie w jakiejkolwiek formie było zakazane przez okupantów. 

W 1937 r. Choi wyjeżdża na studia do Japonii. Zgłębia tam tajniki Karate pod okiem mistrza G. Funakoshi. 7 grudnia 1941 r. Japonia rozpoczyna swój udział w II Wojnie Światowej, co wiąże się z powszechną mobilizacją do wojska młodych ludzi – także studenta Choi. Po przeszkoleniu, już jako porucznik zostaje wysłany na placówkę Pyongyang w Korei. Za organizację koreańskiego ruchu niepodległościowego zostaje skazany na siedem lat więzienia. W więzieniu dla utrzymania sprawności fizycznej ćwiczy samotnie w celi. Po pewnym czasie wspólnie ćwiczą więźniowie i strażnicy, zamieniając dziedziniec więzienia w „salę treningową”. W tym okresie rodzą się podwaliny nowej sztuki, której w przyszłości nadana zostanie nazwa Taekwon-do. Zwolniony z więzienia Choi w 1945r. zostaje oficerem formującej się koreańskiej armii, w której robi błyskawiczną karierę. W 1948 r. Choi w stopniu pułkownika zostaje głównym instruktorem samoobrony w elitarnej Amerykańskiej Szkole Żandarmerii, a następnie przyjeżdża do USA na studia wojskowe w West Point. 

W 1954 r. Choi wspólnie ze swoimi współpracownikami systematyzuje techniki, metody nauczania i założenia moralno-filozoficzne swojej sztuki, w szkole walki Oh Do Kwan. Rok później po raz pierwszy oficjalnie zostaje użyta nazwa Taekwon-do i rozpoczyna się promocja tej sztuki walki w Korei i na świecie. 

W 1959r. Choi Hong Hi zostaje prezesem Koreańskiego Związku Taekwon-do i zastępcą dowódcy II Armii Tae Gu. Wraz z najlepszymi uczniami daje szereg pokazów w krajach Azji zadziwiając wszystkich wszechstronnością i skutecznością techniki Taekwon-do. W 1963 r. Taekwon-do zostaje zaprezentowane na pokazie w siedzibie ONZ zdobywając powszechny aplauz i uznanie. 22 marca 1966 roku powstaje Międzynarodowa Federacja Taekwon-do (ITF) z siedziba w Seulu. 

1967-72 r. to okres nieustannych podróży Choia i drużyny pokazowej propagującej Taekwon-do na całym świecie. Zostają opracowane szczegółowe regulaminy rywalizacji sportowej i rozgrywane pierwsze zawody. 

Generał Choi Hong Hi zmarł 15 czerwca 2002 roku. 

CO TO JEST TAEKWON-DO?

Taekwon-do to koreańska sztuka walki i samoobrony. Jest to styl bogaty technicznie. Obrona i atak mogą być swobodnie prowadzone z ziemi i z powietrza, przy użyciu dłoni, pięści, łokci, kolan i stóp. Przeważają techniki nożne. Formy – 24 układy formalne (Tul) są kompozycjami technik obrony i ataku. Walka (Matsogi) ma dwa oblicza – realne i sportowe. Taekwon-do to również techniki specjalne, oraz testy siły (rozbicia).

CO OZNACZA WYRAZ TAEKWON-DO?

TAE oznacza stopę lub uderzenie stopą,
KWON oznacza pięść lub uderzenie pięścią,
DO oznacza sztukę walki, drogę życia, filozofię postępowania.

ROTA PRZYSIĘGI ADEPTA TAEKWON-DO

1. Będę bezwzględnie przestrzegał zasad Taekwon-do.
2. Będę miał szacunek dla instruktora i osób starszych stopniem.
3. Nigdy nie będę nadużywał własnych umiejętności.
4. Powinienem być obrońcą wolności i sprawiedliwości.
5. Celem mojego działania będzie budowa pokoju na świecie.

LICZEBNIKI KOREAŃSKIE

1 – Hana (czyt. hana),
2 – Dul (czyt. tul),
3 – Set (czyt. set),
4 – Net (czyt. net),
5 – Dasot (czyt. tasot),
6 – Yasot (czyt. jasot),
7 – Ilgop (czyt. ilgop),
8 – Yodul (czyt. jodol),
9 – Ahop (czyt. ahop),
10 – Yol (czyt. jol).

ZASADY TAEKWON-DO

1. Uprzejmość
2. Uczciwość
3. Wytrzymałość
4. Samokontrola
5. Nieposkromiony duch

DOBOK

Strój treningowy do Taekwon-do składa się z:
Sang-i (bluza),
Ha-i (spodnie),
Ti (pas).

OSOBY PROWADZĄCE TRENING

1.dan – 3.dan Boosabum – asystent instruktora,
4.dan – 6.dan Sabum – instruktor,
7.dan – 8.dan Sahym – mistrz,
9.dan Saseng – wielki mistrz.

STREFY ATAKU I OBRONY

Nopunde – strefa wysoka, od szyi w górę.
Kaunde – strefa środkowa, od szyi do pasa.
Najunde – strefa niska, od pasa w dół.

POWIERZCHNIE ATAKUJĄCE I BLOKUJĄCE RĄK

1. Sonkal Dung
2. Sondung
3. Sonkal
4. Sonkut
5. Ap Joomuk (ap dżumok)
6. Umji Joomuk
7. Wi Plkup
8. An Palkup
9. Dungpalmok

10. Songarak Badak
11. An Palmok
12. Mit Palmok
13. Bakat Palmok
14. Yop Joomuk
15. Umji
16. Dung Joomuk
17. Bandal Son
18. Gomson

19. Inji Joomuk
20. Sonmok Dung
21. Pyun Joomuk
22. Sonbadak
23. Doo Sonkarak
24. Han Sonkarak
25. Homi Sonkut
26. Sonkarak Joomuk
27. Ghin Joomuk

POWIERZCHNIE ATAKUJĄCE I BLOKUJĄCE NÓG

A. Kyong Gol (gjon gol)
B. Apkumchi (apkumczi)
C. Balkal
D. Bakat Balmok Gwanjol
E. An Balmok Gwanjol
F. Moorup
G. Bakat Kyong Gol
H. An Kyong Gol
I. Dwith Kyong Gol

J. Baldung
K. Dwitchook (dłitczok)
L. Balkut
M. Jong Kweang-i
N. Balkal Dung
O. Yop Bal Badak
P. Balkal
R. Apkumchi (apkumczi)
S. Dwitkumchi (dłitkumczi)

STOPNIE UCZNIOWSKIE

10 cup – biały pas. Symbolizuje białą kartę – ucznia który dopiero zaczyna poznawać tajniki Taekwon-do.
9 cup – biały pas z żółtą belką.
8 cup – żółty pas. Stopień ten oznacza ziarenko, z którego wyrośnie roślinka.
7 cup – żółty pas z zieloną belką. 
6 cup – zielony pas. Stopień ten jest symbolem ciągłego rozwoju roślinki – młodego adepta Taekwon-do. 
5 cup – zielony pas z niebieską belką. 
4 cup – niebieski pas. Symbol nieba do którego dąży roślinka. 
3 cup – niebieski pas z czerwoną belką. 
2 cup – czerwony pas. Stopień i kolor pasa symbolizuje niebezpieczeństwo, wysokie umiejętności. Krew. 
1 cup – czerwony pas z czarną belką.

STOPNIE MISTRZOWSKIE

1.dan – 9.dan – czarny pas. W Taekwon-do mamy 9 stopni mistrzowskich, oznaczają one dojrzałość i biegłość w tej sztuce walki. Stopnie na czarnym pasie zaznaczamy złotymi poziomymi belkami lub cyframi rzymskimi.

DO JANG – SALA TRENINGOWA

1. Przy wejściu i wyjściu należy wykonać ukłon.
2. Unikać niepotrzebnych rozmów, a zachowywać koncentrację i skupienie uwagi.
3. Nie powinno się jeść, palić tytoniu i spożywać napojów.
4. Nie należy nosić obuwia.
5. Bez pozwolenia instruktora nie wykonywać jakichkolwiek ćwiczeń.

NAJWAŻNIEJSZE DATY W TAEKWON-DO

11 kwietnia 1955 roku rada złożona z instruktorów, historyków i innych wybitności przyjęła nazwę Taekwon-do, zaproponowaną przez gen. Choi Hong Hi, jako nowe określenie narodowej koreańskiej sztuki walki. 

W 1966 roku powstaje Międzynarodowa Federacja Taekwon-do – International Taekwon-do Fedration (ITF). 

W 1972 roku ITF zostaje przeniesiony z Seulu do Toronto. 

28 maja 1973 roku oficjalnie powstaje Światowa Federacja Taekwondo – World Taekwondo Federation (WTF). 

W 1988 roku na Igrzyskach Olimpijskich w Seulu Taekwondo WTF zawitało jako dyscyplina pokazowa. 

Od Igrzysk Olimpijskich w Sydney (2000 roku) Taekwondo WTF jest pełnoprawnym sportem olimpijskim. 

W 1990 roku powstaje Globalna Federacja Taekwon-do – Global Taekwon-do Federation (GTF).

 

11 kwietnia 2002 roku umiera Park Jung Tae założyciel Globalna Federacja Taekwon-do – Global Taekwon-do Federation (GTF). 

15 czerwca 2002 roku umiera gen. Choi Hong Hi – „ojciec” Taekwon-do. 

W 2002 roku powstają: 

Międzynarodowa Federacja Taekwon-do – International Taekwon-do Fedration (ITF) z siedzibą w Kanadzie. Prezydentem został syn „ojca” Taekwon-do mistrz Choi Jung Hwa. ITF kanadyjski. 

Międzynarodowa Federacja Taekwon-do – International Taekwon-do Fedration (ITF) z siedzibą w Austrii. Prezydentem został mistrz Tran Trieau Quan (obecnie mistrz Pablo Trajtenberg). ITF wiedeński. 

Międzynarodowa Federacja Taekwon-do – International Taekwon-do Fedration (ITF) z siedzibą w Północnej Koreii. Prezydentem został prof. Chang Ung. ITF północnokoreański.